مضرات استفاده از گوشی همراه برای بدن

بلایی که ارسال پیامک بر سر شما می‌آورد. صحیح هست که ظهور گوشی همراه جزو اقتضائات جهان مدرن است و درست که تلفن هوشمند فاصله‌ها را اندک و معنای مرزهای جغرافیایی را از بین برده است، ولی در مجاور آن دشواری هایی را نیز تحمیل کرده است. برده‌ی دستگاه‌های پیشرفته و الکترونیکی شدن میتواند باعث […]

مضرات استفاده از گوشی همراه برای بدن بیشتر بخوانید »