فشار خون ، مصرف نمک و ژنتیک

علت حساسیت فشار خون به نمک چیست بعضی از اشخاص به نمک یا سدیم مصرفی حساسیت دارند، که سبب میگردد. فشار خون افزایش یابد. بالا بودن فشار خون بیماری خطرناکی است که میتواند دشواری‌های جدی را برای قلب و سرخرگها شما ایجاد میکند و در صورت ادامه یافتن میتواند باعث سکته، ناتوانی و نارسایی قلبی، […]

فشار خون ، مصرف نمک و ژنتیک بیشتر بخوانید »