آیا دستگاه گوارشی به شیرینی حساسیت دارد؟

حساسیت دستگاه گوارشی به خوراکیهای خاص بعضی افراد، توانایی هضم و جذب انواع شیرینی‌ها، حتی میوه‌های شیرین را هم ندارند و نمی‌دانند که چطور توانایی دارند با این معضل بظاهر ساده، کنار بیایند. دکتر حسن رجبعلی نیا در مورد این موضوع گفت: «به طور کلی، حساسیت دستگاه گوارشی به خوراکی هایی خاص در بعضی افراد […]

آیا دستگاه گوارشی به شیرینی حساسیت دارد؟ بیشتر بخوانید »