حس لامسه

حواس پنج گانه

حواس آدم ۸ گانه است نه پنج گانه یکی از وسائل و ابزارهای شناخت برای آدم «حواس» است آدم دارای حواس متعدد است. گر فرض کنیم آدم فاقد همه حواس باشد فاقد همه شناختها خواهد بود. آدم برای درک، تعامل مناسب و از بین بردن نیازهای خود نیازمند رابطه با محیط اطرف خود میباشد، به […]

حواس پنج گانه بیشتر بخوانید »

دلایل خواب رفتن دست و پاها

خواب رفتگی دست و پا نشانه چیست. حس لامسه از حواس پنجگانه آدم است. گرچه از میان این ۵ حس اساسی، حس بینایی شاید پیچیده‌ترین و بااهمیت‌ترین آن‌ها باشد، ولی حس لامسه از اساسی‌ترین آنهاست. حس لامسه رابطه آدم را در تماس با محیط بیرون مهیا میکند و توسط همین حس است که ما می‌توانیم

دلایل خواب رفتن دست و پاها بیشتر بخوانید »