دندان شیری کودکتان را دور نریزید

دکترها از پدر و مادر استدعا کردندکه دندان‌های شیری آن‌ها را برای این علت جالب حفاظت کنند. یکی از لذت بخش‌ترین لحظات زندگانی کودکان این است که دندان‌های شیری آن‌ها در حال ریزش است و لبخند آن‌ها با دندان هایی که یکی در میان افتاده اند می‌تواند خاطره خوبی را برای ما از اونها بسازد […]

دندان شیری کودکتان را دور نریزید بیشتر بخوانید »