حمام درمانی برای کاهش استرس

حمام درمانی سبب کاهش اضطراب و نگرانی میشود. در حقیقت، آرامش و سلامت حاصل از حمام درمانی‌های یک روزه، پایان هفته‌ای و یا انواعی که می‌بایست در طی هفته تکرار شوند، بسیار مشهور شده است. به صورتی که در برآوردی در سال ۲۰۰۶ روشن شد که یک چهارم بالغین آمریکا، حدود ۵۷ میلیون نفر، به […]

حمام درمانی برای کاهش استرس بیشتر بخوانید »