آیا ازدواج احتمال سکته قلبی را کم میکند؟

ازدواج راه دور بودن از حمله و سکته قلبی سکته قلبی به معنای حمله و سکته قلبی و علتش بسته شدن و انسداد رگهای خون دهنده قلب بنام کرونرها است که سبب میگردد بخشی از ماهیچه قلب به دلیل نرسیدن خون و اکسیژن بمیرد شبیه سیبی است که بخشی از آن کرم خورده و فاسد […]

آیا ازدواج احتمال سکته قلبی را کم میکند؟ بیشتر بخوانید »