خطرات تمیز نکردن ناف

چنانچه نافتان را پاک نکنید چه اتفاق هایی می‌افتد. ناف چیست: ناف چیز خاصی نمی‌باشد ولی بندناف هنگام به جهان آمدن نوزاد که به مادرش وصل است بریده میشود و اینجاس که اهمیت تمیزی ناف احساس میشود چرا که هر نوع عفونت یا قارچی که در ناف مادر وجود داشته باشد به نوزاد نیز جابه‌جا‌ […]

خطرات تمیز نکردن ناف بیشتر بخوانید »