تاثیرات اشک ریختن

اشک ریختن چه خاصیتی برای بدن ما دارد؟ خیلی از ما به علل متنوع همچون ناکامی، شکست عاطفی، مشکلات در محل کار و یا حتی به علت مشاهده برخی فیلم‌ها و یا موزیک‌ها اشک می‌ریزیم. آیا می‌دانستید ازلحاظ روحی چه دگرگونی هایی در بدن ما بعد از اشک ریختن ایجاد می‌شود؟ یشتر اشخاص گمان میکنند […]

تاثیرات اشک ریختن بیشتر بخوانید »