خواص درمانی هلیله تیره

خاصیت شگفت انگیز هلیله تیره وروش مصرف آن هلیله تیره طبیعت خشک و گرم دارد و درخت آن تقریباً طولش سه الی چهار متر است در شروع بهار برگ می‌دهد برگ‌های آن بیضی کشیده نوک تیز است. این درخت پر شاخه برگ‌ها به رنگ سبز تیره شامل دم برگی که تا روی برگ صاف پشت […]

خواص درمانی هلیله تیره بیشتر بخوانید »