راحت از هرنوع سرطان پیشگیری کنید!

جلوگیری از بروز بدخیمی با محکم‌ترین راه و قطعی‌ترین شیوه‌ها هرساله میزان فرآوانی پول در دنیا هزینه‌ی درمان بدخیمی میشود. در ایالات متحده ۱ ۱۶ تیلیارد دلار خرج درمان بدخیمی میشود طبق آمار بدست آمده پنجاه درصد از موردهای سرطان قابل جلوگیری است البته همواره هم درمان بدخیمی آسان نیست. ولی محققان در سعی اند […]

راحت از هرنوع سرطان پیشگیری کنید! بیشتر بخوانید »