درمان بدخیمی با پیله کرم ابریشم

روش جدید درمان بدخیمی بوسیله پیله کرم ابریشم محققان نسخه‌های میکروسکوپیکی از پیله‌های کرم ابریشم را ایجاد کرده اند که از داروهای حساس در برابر تخریب در هنگام اندوخته و پردازش در بدن مراقبت میکند. این محققان بهترین نوآوری‌های خود را با الهام از طبیعت ارائه می‌دهند و از برتری‌های مواد طبیعی در محصولات خود […]

درمان بدخیمی با پیله کرم ابریشم بیشتر بخوانید »