ترمیم بینایی چشم با پیوند سلول‌های بنیادی

بازگشت بینایی با یاری سلول‌های بنیادی بازگشت بینایی اشخاص نابینا با یاری سلول‌های بنیادی یکی از اعجاز‌های سلول‌های بنیادی است که اینروزها نقش بسیاری در سلامت ایفا میکنند. سلول بنیادی مادر تمام سلول‌ها است و توانایی تبدیل به همه سلولهای بدن را دارد. این سلول‌ها توانایی خود نوسازی و تمایز به انواع سلول‌ها از جمله […]

ترمیم بینایی چشم با پیوند سلول‌های بنیادی بیشتر بخوانید »