عمل پیوند صورت!

بی سابقه‌ترین پیوند صورت پس از یک سال پیوند صورت یکی از دشوارترین جراحی‌ها در زمینه پزشکی است. پیوند صورت آتش نشانی که اعضای صورتش را از دست داده بود پس از یک سال نتیجه داد و این آتش نشان توانست بعد از یکسال به چهره قبلی خود بازگردد. بیشتر اجزای صورت و سر پاتریک […]

عمل پیوند صورت! بیشتر بخوانید »