دردی خطرناک تر از چاقی

وضعیتی که از چاقی هم کشنده‌تر است. بر اساس پژوهش‌های نوین ارائه شده در کانون روانشناسان ایالات متحده یک وضعیتی که از چاقی هم کشنده‌تر است معرفی شدT این شرایط چنان وسیع است که پژوهشگران میگویند این یک تهدید بزرگ برای تندرستی عمومی است که بیش‌تر است ۴۲ میلیون بزرگسال بالغ بر چهل و پنج […]

دردی خطرناک تر از چاقی بیشتر بخوانید »