مواقعی که نباید شیر بنوشیم!

مضرات مصرف نابجای شیر ازجمله پرسش هایی که پرسیده میشود این که برترین و بدترین زمان مصرف شیر چه وقتی است و مقدار استفاده آن برای گروه‌های مختلف سنی چه میزان باید باشد و هر لیوان شیر چند کالری دارد؟ چنانچه با مصرف شیر گرفتار نفخ و درد شکم نمی‌شوید، بهترین وقت مصرف آن پیش […]

مواقعی که نباید شیر بنوشیم! بیشتر بخوانید »