شکل اشک انسان چگونه است؟

تصاویر اشک چشم زیر میکروسکوپ مایعی که در فرآیند گریه ایجاد میشود، اشک نام دارد. مایعی که سبب تمیزی و شستشوی سطح چشم، ضدعفونی شدن چشم‌ها، لغزنده کردن چشم‌ها برای حرکت آسان کره چشم و پلک‌ها، جلوگیری ازخشک شدن چشم‌ها و پلک‌ها، ایجاد رابطه میان انسان‌ها، دور کردن مواد گردهمایی یافته حاصل از فرآیند جواب […]

شکل اشک انسان چگونه است؟ بیشتر بخوانید »