مرور برچسب

‌ پیشگیری از دیابت

روش کاهش قند خون

برای پائین نگه داشتن قند موجود در خون نکات زیررا ملاحظه فرمائید. فقدان کنترل درست این اختلال می‌تواند دشواری‌های جدی از جمله اختلال عملکرد و نارسایی کلیه، ناراحتی‌های چشمی و ... را در پی داشته باشد. از همین رو پسندیده‌تر است تا پیش از…
error: Content is protected !!