تلفن هوشمند بدتر است یا مواد روانگردان؟ رابطه افسردگی و استرس با گوشی موبایل!

استفاده بیشتر از اندازه گوشی موبایل هوشمند می‌تواند مضراتی شبیه مضرات مواد روانگردان داشته باشد   استفاده بیشتر از اندازه از گوشی‌های هوشمند، سبب ازدیاد تنهایی و اضطراب می‌شوند و در تشکیل مغز موثرند، در مطالعه جدید پژوهشگران در مورد کاربرد از گوشی‌های هوشمند توسط دانش آموزان بررسی نمودند. افرادی که زیادترین میزان سطح بکارگیری […]

تلفن هوشمند بدتر است یا مواد روانگردان؟ رابطه افسردگی و استرس با گوشی موبایل! بیشتر بخوانید »