قرص هیدروکسی کلروکین | موارد مصرف و عوارض

از مصرف تا عارضه‌های داروی هیدروکسی کلروکین

هیدروکسی کلروکین دارویی است که به کاستن از تورم و التهاب کمک میکند و در درمان انواع متفاوتی از آرتریت استفاده میشود. هیدروکسی کلروکین سال‌های متمادی برای علاج روماتوئید آرتریت استفاده شده است. افزون بر این، هیدروکسی کلروکین به مقدار فراوانی در افراد مبتلا شده به لوپوس سیستمیک برای علاج ملتهب شدن مفاصل و بثورات پوستی و نیز در افراد مبتلا شده به روماتوئید آرتریت جوانان استفاده میشود.
اشکال دارویی:
Tablet: ۲۰۰mg
طبقه بندی فارماکولوژیک: چهار آمینوکینولون
طبقه بندی درمانی: ضد مالاریا ، از ویتامینهای
طبقه بندی مصرف در بارداری : رده C

موارد مصرف هیدروکسی کلروکین

الف) جلوگیری حمایتی از حملات مالاریا
ب) درمان حملات حاد مالاریا
پ) لوپوس اریتماتوز (دیسکوئید و سیستمیک مزمن)
میزان و شیوه استفاده از دارو :
میزان مصرف هر دارو را دکتر متخصص گزینش میکند ولی مقدارخوراکی عادی این دارو به قرار زیر است:
بزرگسالان:
به عنوان متوقف کننده مالاریا:
۴۰۰ میلی گرم (۲قرص) هر هفت روز یکبار مصرف میشود.
به عنوان درمان کننده مالاریا:
اول ۸۰۰ میلی گرم و بعد هر ۸-۶ ساعت ۴۰۰ میلی گرم و بعد از آن برای روزهای دوم وسوم ۴۰۰ میلی گرم یکبار طی روز مصرف میشود.
به عنوان تعدیل کننده روماتیسم :
اول ۲۰۰ میلیگرم (یک گرم) دو یا ۳ بار در روز همراه خوراک یا شیر، تا وقتیکه جواب مطلوب به دست آید مصرف میشود، میزان نگهدار نده دارو ۲۰۰ میلی گرم است که یک یا دوبار طی روز به همراه خوراک یا شیر مصرف میشود.
درمان مالاریا با هیدروکسی کلروکین

طرز درست استفاده از دارو ی هیدروکسی کلروکین

برای بدست آوردن بیشتر منفعت از هیدروکسی کلروکین، آن را به همان صورت که دستور داده شده استفاده کنید.

مصرف ناصحیح هر نوع دار می‌تواند باعث ظهور پیامدهای جانبی جدی شود.

به منظور پرهیز از بروز مشکلات، این نکته‌ها را مراعات نمایید.

داروی هیدروکسی کلروکین را به همان نحوی که پزشکتان تجویز کرده، به میزان استفاده کنید. چنانچه به هرنوع دارویی حساسیت دارید، چنانچه داروی دیگری برایتان تجویز شده یا خودتان بدون تجویز دکتر متخصص دارویی را مصرف میکنید، چنانچه هرنوع مشکل پزشکی خصوصاً مشکلات چشم ی یا خونی دارید یا مبتلا به بیماریهای کبد، اعصاب، مغز یا شکم هستید، به پزشکتان اطلاع دهید.

چنانچه روی فراموش کردید داروی خود را استفاده کنید، روز بعد برنامه مقرر استفاده از دارو را از سر بگیرید.

این دارو را از دس هراس کودکان دور نگه دارید.

مکانیسم اثر: ‏

اثر ضد مالاریا: این دارو با پیوند به ‏DNA‏ در ساخت پروتئین تداخل میکند.

هم چنین، پلیمرازهای ‏DNA‏ و ‏RNA‏ را ‏مهار می‌سازد.

این دارو بر اشکال اریتروسیتیک غیرجنسی پلاسمودیوم مالاریه، پلاسمودیوم اوال، پلاسمودیوم ویواکس و ‏بسیاری از گونه‌های پلاسمودیوم فالسیپارم تاثیر گذار است.

اثر آمیب کش مکانیسم اثر آن مشخص نشده است.

اثر ضد التهاب: مکانیسم اثر آن مشخص نشده است، و احتمال دارد هیستامین و سروتونین را خنثی کرده و از مسیر مهار تبدیل ‏اسید آراشیدونیک به پروستاگلاندین، اثرات پروستاگلاندین را مهار کند.

این دارو احتمال دارد کموتاکسی گلبولهای سفید چند ‏هسته‌ای (‏PMN‏)، ماکروفاژها، و ائوزینوفیلها را مهار کند.

فارماکوکینتیک: ‏
جذب: به سرعت و تقریباً کاملا جذب میشود.
پخش: به اندازه ۴۵٪ به پروتئینهای پلاسما پیوند می‌یابد. در کبد، طحال، کلیه، قلب و مغز تراکم می‌یابد و به سلولهای ‏حاوی ملانین شدیداً پیوند می‌یابد.
متابولیسم: در کبد به دز اتیل کلروکین و دز اتیل هیدروکسی کلروکین متابولیزه میشود.

دفع: بیشتر میزان مصرف شده به صورت تغییر نیافته از راه ادرار دور کردن میشود.

دارو و متابولینهای آن به آهستگی در ادرار ‏ترشح می‌شوند.

داروی جذب نشده از راه مدفوع دور کردن میشود.

مقادیر اندکی از آن احتمال دارد تا ماهها بعد از قطع مصرف ‏دارو در ادرار ظاهر شود.

در شیر ترشح میگردد.

فارماکودینامیک
هیدروکسی کلروکین در جلوگیری و درمان مالاریا استفاده میشود هیدروکسی کلروکین هم چنین در معالجه نشانه‌های روماتوئید آرتریت، لوپوس اریتماتوز سیستمیک و دیسکوئید، اختلالات درماتولوژیک که متعاقب از تابش آفتاب بوده ویا توسط نور تشدید شده اند استفاده میشود.
مصرف هیدروکسی کلروکین در بارداری
FDA طبقه بندی: C

مصرف هیدروکسی کلروکین در دوره شیردهی

بی ضرری استفاده از دارو پایدار نشده است.

مصرف این دارو در شیردهی با مراقبت و محتاطانه انجام شود.

هیدروکسی کلروکین بارداری
کارکرد و نکات مصرف هیدروکسی کلروکین در حاملگی و شیردهی

موارد منع مصرف و احتیاط هیدروکسی کلروکین

موارد منع مصرف: حساسیت به دارو؛ تغییرات بینایی یا شبکیه‌ای، مصرف درازمدت در اطفال، پورفیری
موارد احتیاط: اختلالات شدید گوارشی، نورولوژیک و خونی، نقص ‏G۶PD‏ ‏
مسمومیت و درمان: ‏
تظاهرات بالینی: این نشانه‌ها احتمال دارد طی سی دقیقه پس از مصرف دارو ظاهر شوند و احتمال دارد شامل سردرد ، خواب ‏آلودگی، تغییرات بینایی، کلاپس قلبی عروقی، حملات تشنج ی بدنبال آن ایست قلبی و تنفسی باشد.

درمان: علامتی است. معده باید از مسیر واداشتن فرد بیمار به استفراغ یا شستشو تخلیه شود.

پس از شستشو، ذغال فعال به ‏میزان دست کم ۵ برابر میزان تخمینی داروی مصرف شده طی سی دقیقه بعد از مصرف دارو احتمال دارد مؤثر باشد.

‏باربیتوراتهای بسیار کوتاه اثر امکان دارد در کنترل حملات تشنج ی مؤثر بوده و لوله گذاری لازم باشد.

دیالیز صفاقی ‏و عوض شدن و انتقال خون هم محتمل است مؤثر باشند.

تجویز مایعات زیاد و اسیدی کردن ادرار پس از مرحله حاد مفید ‏هستند.

اثر بر آزمایشهای تشخیصی

این دارو امکان دارد سبب کاهش شمار گلبولهای سفید خون، گرانولوسیت، هموگلوبین، هماتوکریت یا پلاکتها شود.
تداخل دارویی
مصرف مصادف با کائولین یا منیزیم‌تری سیلیکات احتمال دارد جذب هیدروکسی کلروکین را بکاهد.
مصرف مصادف با دیگوکسین احتمال دارد غلظت سرمی دیگوکسین را بالا ببرد و سبب سمیت گردد.
مصرف همزمان بتا بلوکرها (متوپرولول) می‌تواند سبب ازدیاد عارضه‌های قلبی و سرخرگی گردد. سایمتیدین و سیکلوسپورین توانایی دارند سطح دارو را بیشتر کنند.

پیامدهای جانبی داروی هیدروکسی کلروکین

هیدروکسی کلروکین در غالب بیماران پیامدهای جانبی با اهمیتی ندارد.

بطور معمول پیامدهای جانبی آن اندک است و مدت زمان کوتاهی زمان میبرد.

احتمال دارد پیامدهای جانبی در هر زمانی، در حین دوره‌ی درمانی یا حتی چند ماه بعد از قطع مصرف هیدروکسی کلروکین روی دهد.

در بیشتر موارد منافع این دارو از مضرات آن بیش‌تر است.

احتمال دارد با مصرف این دارو گرفتار عارضه‌های زیر شوید.

گرچه این عارضه‌ها غالباً هنگامی که مقدار استفاده دارو کاهش میابد، از بین بردن میشود، در حالتی که هر یک از عارضه‌های زیر بیشتر از یک هفته زمان ببرد با پزشک معالج خود مشاوره کنید:

اسهال ، تهوع یا استفراغ، بثوارت پوستی، خارش، کم شدن اشتها ، سردرد ، سرگیجه ، نقطه‌های تیره در میدان بینایی، تیره شدن تدریجی نوع رنگ پوست چنانچه با مصرف هیدورکسی کلروکین گرفتار عارضه‌های شدید، هرچه سریعتر با پزشکتان زنگ برقرار کنید.

هیدروکسی کلروکین به مدت زیادی در بدن باقی میماند، بنابراین بطور معمول قطع استفاده از دارو برای مدت زمان چند روز تا وقتیکه قادر باشید به پزشکتان دسترسی پیدا کنید، بدون خطر است.

مشکلات چشم ی محتمل

درموارد نادر، هیدروکسی کلروکین امکان دارد در قرنیه، پوشش شفاف خارجی چشم، رسوب کند.

شما قادر به تشخیص وجود این انتهای نشین‌ها در قرنیه‌ی خود نخواهید بود، ولی امکان دارد هنگام نگریستن به اشعه نور متوجه وجود حلقه هایی شوید.

این انتهای نشین‌ها به چشمتان آسیبی نمی‌رسانند و عموماً بینایی شما در طی چند هفته‌ی ادامه‌ی درمان به شرایط معمولی بر می‌گردد.

در موارد نادر و بطور معمول بعد از استفاده‌ی درازمدت میزان فرآوانی دارو، احتمال دارد هیدورکسی کلروکین سبب صدمه شبکیه چشم شود.

این مسئله شامل اعصابی در پشت چشم هستند. و شما را قادر به دیدن می‌سازند نیز میشود.

بررسی‌های تازه نشان میدهد که درصد بروز این پیامد در صورت مصرف هیدروکسی کلروکین، ۱ نفر از هر ۵۰۰۰ فرد بیمار است.

مراجعه‌ی منظم به متخصص چشمی که با این پیامد آشنایی داشته باشد، می‌تواند به تشخیص زودهنگام تغییرات شبکیه و کاهش ریسک ظهور این عارضه‌ی جنبی یاری رساند.

چنانچه در طول مدت مصرف هیدروکسی کلروکین گرفتار هرنوع تغییری در بینایی شدید، تا وقتیکه پزشکتان یا متخصص چشم قادر باشد دلیل ظهور این دگرگونی را مشخص کند، استفاده از دارو را قطع کنید.

احتیاط: در صورت مصرف هیدروکسی کلروکین، هر شش تا دوازده ماه باید آزمایش چشم بعمل آورید. در موارد بسیار نادر، هیدروکسی کلروکین میتواند سبب ایجاد تغییر در شبکیه چشم شود.

این پیامد تقریباً همواره در صورت قطع استفاده از دارو قابل برگشت است.

مدت زمان واجب و ضروری برای تاثیر داروی هیدروکسی کلروکین

وقت زیادی طول میکشد تا هیدورکسی کلروکین در بدن اثر کند.

احتمال دارد پس از ۱ یا چند ماه هنوز تأثیری از آن نبیند.

گرچه بعد از مشاهده‌ی کاهش تورم، سفتی و درد در مفاصلتان و یا کم شدن میزان بثورات پوستی التهابی، متوجه خواهید شد که دارو در پیکرتان اثر کرده است.

هشدارها
۱-قبل از آغاز درمان درازمدت با هیدروکسی کلروکین معاینات چشم پزشکی برای هر دو چشم ازقبیل ارزیابی تیزبینی، زمینه دید مرکزی و دید رنگی بدقت انجام پذیرد.
۲-در موارد نادر رفتار خودکشی در بیماران تحت مداوا با هیدروکسی کلروکین بیان شده است.
۳-داروی هیدروکسی کلروکین را از دس هراس کودکان دور کنید.
۴-استفاده هیدروکسی کلروکین در بیماران دارای پسوریازیس احتمال دارد سبب بروز غیرمنتظره حمله شدید پسوریازیس شود و در بیماران دارای پورفیری احتمال دارد شرایط موجود را وخیم‌تر کند، لذا در این موارد با مراقبت و محتاطانه زیاد استفاده شود.
۵-ترکیبات ضد ملاریا از جمله هیدروکسی کلروکین در بیماران کبدی و اشخاص الکلی و بیماران مصرف کننده داروهای دارای سمیت کبدی با مراقبت و محتاطانه زیاد استفاده شوند.

۶-هیدروکسی کلروکین در بیماران دارای کمبود G-۶-PD (گلوکز – ۶-فسفات دهیدروژناز) با مراقبت و محتاطانه تجویز شود.

۷-هیدروکسی کلروکین فقط بایست بوسیله دکتر متخصص تجویز شود.

نکات قابل توصیه
ا-در هنگام مصرف هیدروکسی کلروکین در صورت بروزهرگونه آشفتگی در دید (قدرت دید و دید رنگی)، سریعا مصرف را قطع کرده و دکتر خود را مطلع نمایید.
۲-در صورت مصرف درازمدت هیدروکسی کلروکین، انجام آزمون شمارش تام سلولهای خونی بصورت دوره‌ای باید انجام شود.
۳- هر نوبت هیدروکسی کلروکین را همراه خوراک یا با ۱ لیوان شیر میل نمایید.

دارو‌های هم دسته هیدروکسی کلروکین

  1. Lumefantrine
  2. Atovaquone
  3. Chloroquine
  4. Mefloquine
  5. Primaquine
  6. Pyrimethamine
  7. Artesunate+Sulfadoxine+Pyrimethamine
  8. Quinine
دارو هیدروکسی کلروکین
شیوه مصرف و شرایط حفاظت هیدروکسی کلروکین
شرایط حفاظت دارو :
دارو را دور از نور و رطوبت، در درجه حرارت زیر ۴۰ درجه سانتیگراد درون جعبه در بسته حفاظت نمائید.
دارو را دور از دسترس اطفال حفاظت نمائید.
از مصرف داروهای تاریخ گذشته اجتناب نمائید.
بسته بندی:
۱۰۰ عدد قرص در بسته‌های ۱۰ بلیستری توسط کارخانه داروسازی روز دارو تهیه و عرضه می‌گردد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سه + چهار =